Kabiz
Intranet

Skip Navigation LinksRegistratie & Herregistratie

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KABIZ
Je bent hier:
Snelmenu

 Registratie & herregistratie

Herregistratie
Kwaliteits- of diplomageregistreerd
Standaardvoorwaarden
Kosten
Als zorgverlener wil je dat je patiënten & cliënten de beste zorg krijgen. Zij, maar ook (toekomstige) werkgevers, de zorgverzekeraars en de overheid, willen weten of een zorgverlener kwalitatief goede zorg biedt.

Als professional houd je niet alleen je kennis en ervaring op een goed niveau, ook is het van belang dat je dit zichtbaar maakt voor de buitenwereld. Dit doe je met een kwaliteitsregistratie bij KABIZ. KABIZ -Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg- voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie uit voor de aangesloten beroepsgroepen.

Waarom registreren?
Waar staat een kwaliteitsregister nu voor en wat heeft het voor voordelen om geregistreerd te staan? Wanneer je geregistreerd staat bij in het kwaliteitsregister, is het aantoonbaar dat je kwalitatieve goede zorg kunt bieden. Dit betekent dat niet alleen zichbaar is dat je beschikt over de juiste opleidingspapieren, maar ook dat je kwalitatief goede zorg biedt volgens de huidig geldende kwaliteitseisen.

Een kwaliteitsregistratie is een instrument om dit proces te bewaken. Een kwaliteitsregistratie is de manier om aan patiënten & cliënten, andere zorgverleners, (toekomstige) werkgevers en zorgverzekeraars de garantie te geven dat ze te maken hebben met een zorgprofessinal die voldoet aan de vastgestelde normen van de beroepsgroep.

Hoe kan ik me registreren?
Bij de eerste registratie vindt er een diplomacontrole plaats waarbij wordt gecontroleerd of je beschikt over de juiste opleidingskwalificaties.

Registreren gaat eenvoudig via de website. Je kunt je rechts aanmelden via de beroepenpagina van het beroep waarvoor je een registratie wilt aanvragen. Selecteer het beroep en klik op 'Ik ben <beroep>... en wil me registreren'.

Als je nog nooit eerder bent geregistreerd, dan maak je eerst een account aan. Nadat je een account hebt aangemaakt, kun je een registratie online aanvragen nadat je akkoord bent gegaan met de (betalings)voorwaarden. Je ontvangt stapsgewijs de informatie over de verdere procedure per e-mail.

Een registratie kan alleen met een geldig diplomadocument. Welk document we precies nodig hebben om je registratie in orde te maken, hangt af van het beroep waarvoor je de registratie anvraagt. Als de aanvraag in behandeling is genomen, dan zorgen wij er voor dat je te weten krijgt wat we nodig hebben. Over het algemeen wordt er gevraagd om een gewaarmerkte kopie van het diploma (zie veelgestelde vragen > wat is een gewaarmerkte kopie). Deze worden tegenwoorden vaak standaard al meegegeven als je de opleiding hebt afgerond.

Daarnaast zijn er kosten aan een registratie verbonden. Er wordt eenmalig een bedrag gerekend voor de eerste registratie. Daarna worden er kosten gerekend voor de herregistratie.