Kabiz
Intranet

Skip Navigation LinksVeelgestelde vragen

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KABIZ
Je bent hier:
Snelmenu

 Veelgestelde vragen

Eerste registratie
Digitaal portfolio
Herregistratie
Inloggen
Dispensatie-herintrederregeling
Videoinstructies

Waarom registeren?

Als zorgverlener wil je dat je patiënten & cliënten de beste zorg krijgen. Zij, maar ook (toekomstige) werkgevers, de zorgverzekeraars en de overheid, willen weten of een zorgverlener kwalitatief goede zorg biedt.

Als professional houd je niet alleen je kennis en ervaring op een goed niveau, ook is het van belang dat je dit zichtbaar maakt voor de buitenwereld. Dit doe je met een kwaliteitsregistratie bij KABIZ. KABIZ -Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg- voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie uit voor de aangesloten beroepsgroepen.

Waar staat een kwaliteitsregister nu voor en wat heeft het voor voordelen om geregistreerd te staan? Wanneer je geregistreerd staat bij in het kwaliteitsregister, is het aantoonbaar dat je kwalitatieve goede zorg kunt bieden. Dit betekent dat niet alleen zichbaar is dat je beschikt over de juiste opleidingspapieren, maar ook dat je kwalitatief goede zorg biedt volgens de huidig geldende kwaliteitseisen.

Een kwaliteitsregistratie is een instrument om dit proces te bewaken. Een kwaliteitsregistratie is de manier om aan patiënten & cliënten, andere zorgverleners, (toekomstige) werkgevers en zorgverzekeraars de garantie te geven dat ze te maken hebben met een zorgprofessinal die voldoet aan de vastgestelde normen van de beroepsgroep.

Hoe kan ik mij voor het eerst registreren?

Ben je nog niet geregistreerd en wil je voor het eerst registreren? Klik dan op beroep waarvoor je wilt registreren en maak een account aan via de knop ‘Ik ben en wil me registreren’. Nadat je een account hebt aangemaakt ontvang je per e-mail informatie en een link waarmee je de eerste registratie kunt aanvragen. Je leest meer over de registratie via ‘Registratie & herregistratie’.

Wat is een gewaarmerkte kopie?

Om fraude met diploma’s uit te kunnen sluiten, wordt bij inschrijving gevraagd naar een DUO digitaal uittreksel van je diploma of getuigschrift (certified pdf) of een gewaarmerkte kopie van het diploma. Er kan geen kopie van de gewaarmerkte kopie van het diploma worden ingestuurd. Met de waarmerk wordt gecontroleerd of de officiële instantie het originele diploma heeft gezien. Informatie over het gewaarmerkte kopie en voorbeelden vindt via onderstaand document. Klik op de link.

Gewaarmerkte kopie van een diploma_KABIZ.pdf

Tegenwoordig geven de meeste opleidingen, al een gewaarmerkte kopie mee bij het originele diploma. Heb je geen gewaarmerkte kopie van het diploma ontvangen dan kun je het diploma laten waarmerken.

 

Dit kan bij:

 • Het opleidingsinstituut, meestal gratis.
 • Je kunt het originele diploma met een kopie van het diploma ook opsturen naar KABIZ. Doe dit wel aangetekend en sluit een retourenvelop bij die gefrankeerd is met een aangetekende brief zegel. Wij sturen je originele diploma na het waarmerken van de kopie dan weer aangetekend retour in de retourenvelop. (kosten zijn 2 keer een aangetekende brief zegel van PostNL, alleen online verkrijgbaar).
 • Een notaris. Bij een notaris kunnen de kosten variëren. Neem van te voren contact op zodat je weet wat de kosten zijn.

Welke voordelen zijn er aan de registratie?

Als zorgverlener wil je dat patiënten de beste zorg krijgen. Dit doe je door jezelf te blijven ontwikkelen als professional en je kennis en ervaring op het juiste niveau te houden. Met een registratie bij KABIZ maak je zichtbaar dat je aan kwaliteit voldoet en het vak uitoefent volgende de gestelde kwaliteitseisen van de beroepsgroep.
 • je kunt aan cliënten, collega’s en werkgevers laten zien dat je deskundig bent en dat je die deskundigheid op peil houdt;
 • je krijgt beter inzicht in je bevoegdheden en bekwaamheden;
 • je kunt aan je leidinggevende beter uitleggen welke nascholing je nodig hebt om cliënten beter te kunnen behandelen (POP plan).

Hoe kan ik scholing toevoegen?

In onderstaande instructie staat uitgelegd hoe je een (geaccrediteerde) scholing kan toevoegen en wat je kunt doen als een geaccrediteerde scholing niet is bijgeschreven. 

Specifiek voor apothekersassistenten

Specifiek voor doktersassistenten

​​Interne scholingen of klinische lessen kunnen worden ingevoerd met één van onderstaande formulieren onder Deelname aan niet door KABIZ geaccrediteerde scholing.

Wat is het verschil tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde scholing?

Geaccrediteerde scholingen zijn vooraf getoetst op extra kwaliteitscriteria en krijgen alsware een kwaliteitskeurmerk ‘geaccrediteerd’ mee. Als de scholing voor jouw beroepsgroep is geaccrediteerd dan tellen de punten gegarandeerd mee en weet je precies hoeveel punten je krijgt nadat je de scholing hebt afgerond. 

De punten worden door de scholingsaanbieder toegevoegd. Vergeet niet je registratienummer door te geven. Als je geregistreerd bent in meerdere kwaliteitsregisters moet je de verschillende registratienummers doorgeven als de scholing voor de betreffende registers is geaccrediteerd.

Via de knop 'Opleidingen' in het digitaal portfolio kun je het geaccrediteerde scholingsaanbod vinden.

Als geregistreerde zelf kun je geen accreditatie aanvragen. Accreditatie wordt aangevraagd door scholingsaanbieders. Activiteiten die zijn geaccrediteerd hebben een ID-nummer van KABIZ gekregen. Aan dit ID-nummer kun je dus herkennen of een scholing is geaccrediteerd. Dit nummer kun je opvragen bij de scholingsaanbieder, indien de activiteit is geaccrediteerd, en wordt door sommige scholingsaanbieders ook op het certificaat vermeld.

Niet elke scholing is geaccrediteerd. Het kan dus zijn dat je een scholing volgt die wel meetelt voor het digitaal portfolio, terwijl deze niet is geaccrediteerd. Je moet zelf beoordelen of de scholing relevant is voor jouw beroep. Als de scholing niet geaccrediteerd is worden alleen de contacturen meegeteld als punten. Staan de contacturen niet vermeld op je certificaat of bewijs van deelname stuur dan extra informatie mee met het bewijs van deelname , zodat het aantal punten kan worden vastgesteld:
 • voor webinars en fysieke scholingen: het programma met de begin- pauze en eindtijden
 • bij e-learning een printscreen van de pagina waarop het aantal studiebelastingsuren is vermeld

Welke activiteiten kan ik invoeren?

In de criteria van de beroepsgroep staan alle activiteiten vermeld. In de criteria kun je teruglezen waaraan een activiteit moet voldoen, welke bewijslast is gewenst en hoe de puntenberekening is. De criteria vind je terug op de beroepenpagina van het beroep waarvoor je bent geregistreerd.​

Verklaringen voor het toevoegen van overige activiteiten

​Voor het toevoegen van activiteiten zijn verklaringen ontwikkeld die ingevuld en ondertekend kunnen worden als bewijsdocument dat de activiteit is uitgevoerd. Er mogen eigen formulieren gebruikt worden binnen de organisatie als dezelfde velden zijn gebruikt zoals op de verklaringen.
Tevens is het mogelijk voor intercollegiaal overleggroepen om per kalenderjaar accreditatie aan te vragen.

De voordelen zijn:

 • De methode is van te voren beoordeeld
 • 1 persoon kan de presentie toevoegen
 • 1 persoon kan de notulen of rapportage toevoegen na afloop van elke bijeenkomst

Op basis van een Jaarplan wordt er vooraf accreditatie aangevraagd. Alle bijeenkomsten moeten wel dezelfde tijdsduur hebben in het betreffende kalenderjaar. Er zijn wel kosten aan verbonden omdat er vooraf wordt beoordeeld of de juiste methodiek wordt gebruikt. Kijk naar de mogelijkheden op de pagina accreditatie.

Intercollegiaal overleg/toetsing

Er zijn verschillende formulieren omdat er verschillende mogelijkheden zijn voor de inhoud van het intercollegiaal overleg.​

Deelname intercollegiaal overleg - inhoudelijk deel werkoverleg.pdf
Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van dagelijks kort overleg of meerdere keren per week. De overleggen mogen dan 1 keer per maand met dit formulier worden ingevoerd.
Dagelijks intercollegiaal overleg - inhoudelijk deel werkoverleg.pdf
​​
Intercollegiaal overleg met erkende methodiek.pdf

Verklaring Intercollegiale toetsing.pdf

Verklaring toetser Intercollegiale toetsing.pdf


Als werkoverleg uit twee delen bestaat waarbij een klinische les of interne scholing en daarna het overleg plaatsvindt dan kan het combinatie formulier intercollegiaal overleg/interne scholing gebruikt worden.

 Deelname inhoudelijk deel werkoverleg gecombineerd met interne scholing.pdf

Let op dat je als geregistreerde de activiteit ook twee keer invoert in je digitaal portfolio: 

 • ​Het deel interne scholing onder Deelname niet door KABIZ geaccrediteerde scholing 
 • Het inhoudelijk deel onder Deelname intercollegiaal overleg


Kwaliteitszorg

Verklaring Kwaliteitszorg.pdf

Voor doktersassistenten en praktijkmanagers is een apart formulier beschikbaar:

Kwaliteitszorg DA en PM.pdf


Visitatie/audit

Visitatie-audit.pdf

Overig

Verklaring Profileren beroepsgroep algemeen.pdf

Verklaring stagebegeleiding.pdf

Verklaring begeleiden afstudeeropdracht.pdf

Verklaring ontwikkelen van protocollen.pdf

Geven van scholing.pdf

Ontwikkelen van scholing.pdf

Specifiek voor apothekersassistenten en FC's

Zorg medicatieveiligheid.pdf

Specifiek voor doktersassistenten

Formulier Examineren DA.pdf

Specifiek voor Laboranten KNF

Standaard Verklaring examineren LKNF.pdf

Verklaring werkbegeleiding LKNF en LA.pdf

Specifiek voor Longfunctieanalisten

Verklaring Docent LOI Longfunctieanalisten.pdf

Geven van scholing CASPIR.pdf

Verklaring werkbegeleiding LKNF en LA.pdf

Longfunctieanalisten actualiseren van protocollen.pdf

​Specifiek voor Stoppen met roken coaches

Verklaring begeleidingsuren SMR coaches.pdf

Specifiek voor VDL
Verklaring verrichtingen VDL.pdf


Hoe kan ik een toegevoegde activiteit aanpassen/verwijderen?

Niet-geaccrediteerde activiteiten kun je aanpassen als de activiteit zelf zijn toegevoegd. Je klikt hiervoor op de datum van desbetreffende in het activiteitenoverzicht van het digitaal portfolio. Je kunt bijvoorbeeld achteraf nog bewijslast toevoegen of de beschrijving aanpassen. Het is echter niet mogelijk om de datum en de soort activiteit aan te passen. Mocht je de soort activiteit of datum willen wijzigen, dan kun je de activiteit in zijn geheel te verwijderen via het prullenbak-icoontje zodat je de activiteit opnieuw correct kunt toevoegen.

Indien er onterecht een geaccrediteerde activiteit aan het digitaal portfolio is toegevoegd, dan kan kun je op de datum van de activiteit te klikken en aangeven dat je niet aanwezig bent geweest.​

Hoe geef ik iemand tijdelijk inzage in mijn dossier?

Iemand tijdelijk inzage geven in het dossier gaat via de knop 'Geef inzage' in het digitaal portfolio. Vervolgens klik je op 'Toevoegen werkgever'. Vul de verplichte velden 'Naam', 'E-mail' en 'Datum toegang t/m' in. Nadat de velden zijn ingevuld, klik dan op 'Opslaan'. Het e-mailadres is het adres van degene die je inzage wilt verlenen, dit kan een werkgever/leidinggevende zijn, maar ook iemand anders. Deze persoon ontvangt een e-mail van PE-online.org met een link en geeft ter verificatie het e-mailadres op. Degene die toestemming krijgt om je dossiers te zien, heeft geen mogelijkheid om aanpassingen te maken in het dossier. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het beheer van je digitaal portfolio.

Hoe kan ik herregistratie aanvragen?

Als er is voldaan aan de criteria en er zijn voldoende activiteiten toegevoegd in het digitaal portfolio, dan kan via de actieknop ‘herregistratie aanvragen’ herregistratie worden aangevraagd in het digitaal portfolio.
herregistratie.jpg
Tijdens het doorlopen van de herregistratie is er gelegenheid om de informatie over het aantal uren werkervaring in te vullen.

Hoe kan ik mijn werkervaring invoeren?

Bij het indienen van het digitaal portfolio voor herregistratie registratie wordt gevraagd het aantal uren werkervaring over de afgelopen vijf jaar in te vullen. Je krijgt geen punten voor werkervaring. 
Je hoeft bij het aanvragen van de herregistratie geen bewijsdocumenten toe te voegen. Alleen als je in de steekproef valt wordt er op een later moment gevraagd bewijslast toe te voegen.
Voor de bewijslast van de uren geldt het volgende:

Voor iemand in loondienst, minimaal:
 • 3 salarisstroken van december EN een arbeidsovereenkomst OF
 • Een verklaring van de werkgever over het aantal gewerkte uren.
Voor een eigen praktijk minimaal:
 • 3x jaarcijfers OF
 • 3x belastingaangiftes OF
 • Verklaring door de accountant of de boekhouder dat de geregistreerde op grond van de omzetcijfers een paald aantal uren heeft gewerkt in de afgelopen vijf jaar.

Hoe kan ik inloggen?

U kunt inloggen via de knop 'Log in'. De gebruikersnaam is het bij ons bekende e-mailadres.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

Je kunt het wachtwoord opvragen via de 'Log in' knop. Kies vervolgens wachtwoord vergeten. Vul je mail adres in, je ontvangt een mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te kunnen maken. Kies alleen cijfers en letters (hoofdletters en kleine letter). Het is niet mogelijk speciale tekens te gebruiken.

Hoe kan ik mijn e-mail wijzigen?

​Je mail adres is tevens je gebruikersnaam voor het inloggen. Het is daarom niet mogelijk om je mailadres zelf te wijzigen. Stuur een mail naar info@kabiz.nl met vermelding van je registratienummer en je nieuwe mail adres. Na ontvangst wordt je mail adres en je gebruikersnaam gewijzigd.

Hoe kan ik dispensatie aanvragen?*

*Alleen indien van toepassing voor jouw beroepsgroep

De dispensatieregeling is voor beroepsbeoefenaren die wel kunnen voldoen aan de werkervaringseis maar onvoldoende punten hebben behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten. Met behulp van de dispensatieregeling wordt een inhaalslag gemaakt om aan de door de beroepsgroep vastgestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. Met een dispensatie krijg je een tijdelijke kwaliteitsregistratie. Na het succesvol uitvoeren van een plan van aanpak wordt de tijdelijke periodieke registratie omgezet in een definitieve periodieke registratie voor de resterende tijd.

Indien je dispensatie wilt aanvragen, zorg je ervoor dat je portfolio is bijgewerkt en eventueel behaalde punten zijn toegevoegd. Daarna vul je onderstaand aanvraagformulier volledig in.
Aanvraagformulier tijdelijke kwaliteitsregistratie KABIZ.docx

Als je bent ingelogd in het digitaal portfolio, klik je op de actieknop ‘herregistratie aanvragen’. In het nieuwe scherm volg je de instructies en kies je bij ‘Extra voorwaarden’ de juiste regeling aan. Bij ‘extra bijlagen’ kun je via de knop ‘bladeren’ het ingevulde aanvraagformulier tijdelijke kwaliteitsregistratie vanaf de computer uploaden.

Hoe kan ik een herintrederregeling aanvragen?*

*Alleen indien van toepassing voor jouw beroepsgroep

De herintrederregeling is voor beroepsbeoefenaren die niet kunnen voldoen aan de werkervaringseis en/of onvoldoende punten hebben behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten. Met behulp van de herintredersregeling wordt een inhaalslag gemaakt om aan de door de beroepsgroep vastgestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. Daarnaast worden beroepsbeoefenaren met de herintrederregeling in de gelegenheid gesteld door middel van een scholings- en begeleidingsplan kwalitatief goede zorg te leveren volgens de huidige geldende normen. De herintreder krijgt een tijdelijke kwaliteitsregistratie. Na het succesvol uitvoeren van een plan van aanpak wordt de tijdelijke periodieke registratie omgezet in een definitieve periodieke registratie voor de resterende tijd.

Indien je een herintrederregeling wilt aanvragen, zorg je ervoor dat het portfolio is bijgewerkt en eventueel behaalde punten zijn toegevoegd. Daarna vul je onderstaand herintrederformulier in.
Herintrederregeling aanvraag tijdelijke periodieke registratie KABIZ.doc

Als je bent ingelogd in het digitaal portfolio, klik je op de actieknop ‘herregistratie aanvragen’. In het nieuwe scherm volg je de instructies en kies je bij ‘Extra voorwaarden’ de juiste regeling aan. Bij ‘extra bijlagen’ kun je via de knop ‘bladeren’ het ingevulde herintrederformulier (plan van aanpak) vanaf de computer uploaden.

Verschil tussen wel en niet door KABIZ geaccrediteerd

 

Wat betekent wacht op akkoord in het digitaal portfolio?

 

Formulier deelname intercollegiaal overleg invullen

 

Verklaring stagebegeleiding invullen

 

Invullen SMR begeleidingsuren in het digitaal portfolio