Kabiz
Intranet

Skip Navigation LinksWebpart Contextmenu
Dit webpart bevat de links die getoond worden in het contextmenu van de WCC webparts

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KABIZ
Je bent hier:
Kabiz > Configuratie > Webpart Contextmenu
Webparttype(s)
Administratie(s)
  
/Relatieprocessen/ToonOrganisatie.aspx?key=$Id$JaOrganisatiesOrganisatie
  
/Relatieprocessen/WijzigOrganisatie.aspx?key=$Id$JaOrganisatiesOrganisatie
  
/Relatieprocessen/ToonPersoon.aspx?key=$Id$JaPersonen
  
/Relatieprocessen/WijzigPersoon.aspx?key=$Id$JaPersonen
  
/Relatieprocessen/ToonPersoon.aspx?key=$Id$JaMedewerkersMedewerker
  
/Relatieprocessen/WijzigPersoon.aspx?key=$Id$JaMedewerkersMedewerker
  
/Relatieprocessen/ToonGroep.aspx?key=$Id$JaGroepenGroep
  
/Relatieprocessen/WijzigGroep.aspx?key=$Id$JaGroepenGroep
  
/Relatieprocessen/ToonGroepLidmaatschap.aspx?key=$Id$JaGroeplidmaatschappenGroeplidmaatschap
  
/Relatieprocessen/WijzigGroepLidmaatschapIntern.aspx?key=$Id$JaGroeplidmaatschappenGroeplidmaatschap
  
/Relatieprocessen/BeheerFinancieleGegevens.aspx?key=$Id$JaOrganisatiesOrganisatie
  
/Relatieprocessen/StelGroepSamen.aspx?key=$Id$JaGroepen
  
/Relatieprocessen/VoegMedewerkerToe.aspx?key=$Id$JaPersonen
  
/Relatieprocessen/VoegMedewerkerToe.aspx?key=$Id$JaOrganisaties
  
/Relatieprocessen/VoegClassificatieToeAanRelatie.aspx?key=$Id$JaGroepen; Groeplidmaatschappen; Medewerkers; Organisaties; Personen
  
/Relatieprocessen/BeheerStandaardAdressen.aspx?key=$Id$JaMedewerkersBeheer
  
/HelpdeskProcessen/WijzigContact.aspx?key=$Id$JaMedewerkers; Organisaties; Personen
  
/VerzendingProcessen/VoegRelatieToeAanVerzendlijst.aspx?key=$Id$JaMedewerkers; Organisaties; Personen
  
/Relatieprocessen/BeheerOnderlingeRelaties.aspx?key=$Id$JaOrganisatiesBeheer
  
/Relatieprocessen/BeheerOnderlingeRelaties.aspx?key=$Id$JaMedewerkersBeheer
  
/Relatieprocessen/BeheerExterneFuncties.aspx?key=$Id$JaMedewerkersBeheer
  
/Relatieprocessen/BeheerExterneFuncties.aspx?key=$Id$JaOrganisatiesBeheer
  
/Relatieprocessenoud/VerwijderObject.aspx?key=$Id$JaContacten; Contracten; Groepen; Groeplidmaatschappen; Medewerkers; Organisaties; Personen
1.000
  
/HelpdeskProcessen/ToonVraag.aspx?key=$Id$JaVragen
  
/HelpdeskProcessen/BeheerVraag.aspx?key=$Id$JaVragen
  
/HelpdeskProcessen/RegistreerContact.aspx?key=$Message.Id$JaVragen
  
/VerzendingProcessen/ToonVerzendlijst.aspx?key=$Id$JaVerzendlijsten
  
/VerzendingProcessen/WijzigVerzendlijst.aspx?key=$Id$JaVerzendlijsten
  
/VerzendingProcessen/ToonVerzendlijst.aspx?key=$Id$JaVerzendlijstdeelnames
  
/VerzendingProcessen/WijzigVerzendlijst.aspx?key=$Id$JaVerzendlijstdeelnames
  
/VerzendingProcessen/ToonVerzending.aspx?key=$Id$JaVerzendingen
  
/VerzendingProcessen/ToonVerzendlijst.aspx?key=$DistributionList.Id$JaVerzendingen
  
/ProductProcessen/ToonContract.aspx?key=$Id$JaContracten
  
/ProductProcessen/WijzigContract.aspx?key=$Id$JaContracten
  
/ProductProcessen/WijzigContract.aspx?key=$Id$JaOrganisaties; Personen
  
/ProductProcessen/WijzigLidmaatschap.aspx?key=$Id$JaContracten
  
/ProductProcessen/WijzigLidmaatschap.aspx?key=$Id$JaLidmaatschappen
2
  
/HelpdeskProcessen/WijzigContact.aspx?key=$Id$JaContacten
2
  
/HelpdeskProcessen/WijzigContact.aspx?key=$Id$JaContacten
  
/BijeenkomstProcessen/ToonBijeenkomst.aspx?key=$Id$JaBijeenkomsten
  
/BijeenkomstProcessen/WijzigBijeenkomst.aspx?key=$Id$JaBijeenkomsten
  
/BijeenkomstProcessen/StelUitnodigingenSamen.aspx?key=$Id$JaBijeenkomsten
  
/Relatieprocessen/LegKenmerkWaardenVast.aspx?key=$Id$&futuresteps=2&employee=2&classification=2&financialdata=2&updates=2&contract=2JaPersonen
  
/ProductProcessen/WijzigAbonnement.aspx?key=$Id$JaContracten
  
/BijeenkomstProcessen/VulPresentielijst.aspx?key=$Id$JaBijeenkomsten
  
/BijeenkomstProcessen/WijzigBijeenkomst.aspx?parent=$Id$JaBijeenkomsten
3
  
/BijeenkomstProcessen/BeheerDeelname.aspx?key=$Id$JaRegistraties
  
/BijeenkomstProcessen/BijeenkomstHome.aspx?key=$Id$JaParticipanten
  
/BijeenkomstProcessen/StelUitnodigingenSamen.aspx?selectionset=$SelectionSetId$JaRelaties
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/BeheerBedrijfsvoeringGegevensMedewerker.aspx?key=$Id$JaMedewerkersBeheer
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/Projecten/BeheerProjectFase.aspx?key=$Id$JaProjectfasen
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/Projecten/BeheerProjectFase.aspx?key=$Id$JaProjecten
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/Projecten/ToonProject.aspx?key=$Id$JaProjecten
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/Projecten/BeheerProject.aspx?key=$Id$JaProjecten
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/Projecten/BeheerRubrieken.aspx?key=$Id$JaProjecten
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/Projecten/BeheerOpdrachtgever.aspx?key=$Id$JaProjecten
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/Projecten/BeheerOpdrachtgever.aspx?key=$Id$JaProjectorders
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/Projecten/KopieerProject.aspx?key=$Id$JaProjecten
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/Projecten/BeheerProjectactiviteit.aspx?key=$Id$JaProjectfasen
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/Projecten/BeheerProjectactiviteit.aspx?key=$Id$JaProjectactiviteiten
  
/Bedrijfsvoeringprocessen/Projecten/BeheerBijdragen.aspx?key=$Id$JaProjectorders
  
/Winkelprocessen/Voorraad/HandelBestellingAf.aspx?key=$Id$JaBestellingen
  
/Relatieprocessen/BeheerFinancieleGegevens.aspx?key=$Id$JaPersonen
  
RelatieprocessenOud/Setup/User.aspx?key=$Id$JaPersonen
  
VerzendingProcessen/StelDeelnemersSamen.aspx?key=$Id$JaVerzendlijsten
  
/BijeenkomstProcessen/BeheerDeelname.aspx?key=$Id$&location=InternalJaRegistraties
  
/BijeenkomstProcessen/BijeenkomstHome.aspx?key=$Participant.Id$JaRegistraties
  
/bedrijfsvoeringprocessen/verlofregistratie/beheerverlofaanvraag.aspx?key=$Id$JaVerlofaanvragen
  
/bedrijfsvoeringprocessen/verlofregistratie/accordeerverlofaanvraag.aspx?key=$id$JaVerlofaanvragenManager
  
/WinkelProcessen/Bestelling/BestelWinkelproduct.aspx?key=$Id$JaBestellingen
  
/WinkelProcessen/BeheerWinkelproduct.aspx?key=$Id$JaWinkelproducten
  
/WinkelProcessen/ToonWinkelproduct.aspx?key=$Id$JaWinkelproducten
  
/WinkelProcessen/Voorraad/MuteerVoorraad.aspx?key=$Id$JaWinkelproducten
  
/WinkelProcessen/BeheerTarieftabel.aspx?key=$TariffTable.Id$JaWinkelproducten
  
/Registerprocessen/BeheerRegister.aspx?key=$Id$JaRegisters
  
/Registerprocessen/Puntentelling/BeheerRegisterVorming.aspx?key=$Id$JaRegisters
  
/Registerprocessen/WijzigRegisterinschrijving.aspx?key=$Id$JaRegisterinschrijvingen
  
/Productprocessen/ToonFactuur.aspx?key=$Id$JaFacturen
1
  
http://reports.windex.nl/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fKabiz%2fFactuur%2fFactuur&rs:Command=Render&InvoiceId=$Id$&Run=JaJaFacturen
2
  
/beheerprocessen/ConfigureerProcedure.aspx?ProcedureName=WCC_VerwijderConceptfactuur&invoiceId=$Id$&result=JaJaFacturen
4
  
/beheerprocessen/ConfigureerProcedure.aspx?ProcedureName=WCC_FactuurOpNietBetaaldZetten&invoiceId=$Id$JaFacturen
5
  
/beheerprocessen/ConfigureerProcedure.aspx?ProcedureName=WCC_Creditering&invoiceId=$Id$JaFacturen
6
  
/registerprocessen/registerprocessen/wijzigregisterinschrijving.aspx?key=$Id$JaContracten
  
/ProductProcessen/BeheerContract.aspx?key=$Id$JaContracten
  
/Relatieprocessen/WijzigPersoon.aspx?key=$Receiver.Id$JaRegisterinschrijvingen
  
/Relatieprocessen/LegKenmerkenVast.aspx?key=$Id$JaRegisters
  
/beheerprocessen/ToonMutatieLogging.aspx?key=$id$JaContracten; Groepen; Groeplidmaatschappen; Medewerkers; Organisaties; Personen; Registerinschrijvingen
  
/ProductProcessen/BeheerLidmaatschapstype.aspx?key=$Id$JaLidmaatschaptypes
  
/ProductProcessen/ToonLidmaatschap.aspx?key=$Id$JaLidmaatschappen
1
  
/ProductProcessen/WijzigFactuur.aspx?key=$Id$JaFacturen
7
  
/HelpdeskProcessen/ToonContact.aspx?key=$Id$JaContacten
1
  
/registerprocessen/Toonregisterinschrijving.aspx?key=$Id$JaRegisterinschrijvingen
  
/beheerprocessen/ConfigureerProcedure.aspx?ProcedureName=WCC_FactuurBetaaldatumBedragZetten&invoiceId=$Id$&result=JaFacturen
5
  
/BeheerProcessen/ConfigureerProcedure.aspx?Procedurename=wcc_FacturenDefinitiefMakenIndividueel&invoiceId=$Id$JaFacturen