Kabiz
Intranet

Skip Navigation LinksIntroItem

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KABIZ
Je bent hier:
Kabiz > IntroItem
  
  
Inhoud
  
Home
KABIZ -Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg- voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd.

Mijn KABIZ Nieuws
  
Contact

Let op: Onze e-mail lijkt terecht te komen in de SPAM-mail van Hotmail en Gmail. Zorg dat ons adres als veilige afzender is gemarkeerd: info@kabiz.nl 

Kom je er niet uit met de veelgestelde vragen? Neem dan voor vragen contact op via onderstaande gegevens: 
E info@kabiz.nl
T 030 23 22 184

Telefonische bereikbaarheid
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 -12.00 uur én tussen 13.00 -15.00 uur


Adres
KABIZ
Bredeweg 118P
2761 KB Zevenhuizen

  
Beroepen: doktersassistent
In Nederland zijn ongeveer 26.000 doktersassistenten actief. De meesten werken in de huisartsenzorg: in een praktijk, op een post of in een multidisciplinair gezondheidscentrum. Anderen zijn werkzaam op poli’s van ziekenhuizen, in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), arbodiensten, verpleeg- en verzorghuizen, asielzoekerscentra, bloedlabs en bij multinationals met reizende werknemers.

De belangrijkste werkzaamheden zijn triageren, de patiënt of cliënt informeren en adviseren, (assisteren bij) medische handelingen, coördineren & plannen en de administratie
  
Beroepen: contactlensspecialist
De contactlensspecialist houdt zich bezig met het aanmeten van contactlenzen. De contactlensspecialist voert hiervoor onderzoek uit met behulp van oogmeetapparatuur. De contactlensspecialist geeft advies aan cliënten over soorten contactlenzen en het gebruik ervan.
  
Beroepen: farmaceutisch-consulent
De farmaceutisch consulent is de schakel tussen apotheker en apothekersassistenten. Kerntaken van de farmaceutisch consulent zijn: het mede opstellen van FPZ-beleid, het organiseren en verbeteren van FPZ, het individueel begeleiden van patiënten met het gebruik van complexe medicatie, deskundigheidsbevordering van apothekersassistenten om hen toe te rusten voor FPZ, het bewaken van de kwaliteitszorg en de afstemming met zorgverleners uit andere disciplines. Farmaceutisch consulenten zijn werkzaam in openbare-, poliklinische-, ziekenhuis- en dienstapotheken, binnen huisartspraktijken, de farmaceutische industrie en als docent van mbo opleidingen (apothekersassistent).
  
Beroepen: apothekersassistent
De apothekersassistent verricht werkzaamheden met betrekking tot het klaarmaken of bereiden en afleveren van geneesmiddelen onder verantwoordelijkheid van de apotheker. Het mede bewaken, controleren en ter hand stellen van genees- en zelfzorgmiddelen. Tevens houdt zij zich bezig met het (pro-actief) adviseren van cliënten, door zo goed mogelijk in te spelen op de zorgvraag en hierover advies en voorlichting te geven. Door haar werkzaamheden en houding draagt zij bij aan een cliëntgerichte dienstverlening.
De apothekersassistent is o.a. werkzaam in één van de volgende typen apotheken: Openbare apotheek, poliklinische apotheek, ziekenhuisapotheek apotheekhoudende huisartspraktijk
  
Beroepen: registerpodoloog
De registerpodoloog herkent en behandelt klachten aan uw voeten en houding die te maken hebben met de stand van de voeten. Daarnaast heeft hij specialistische kennis van voetzorg bij reuma en diabetes, en van (risico's bij) de kindervoet in de groei. Schoen en zool behoren een eenheid te vormen met de voet. Daarom is de registerpodoloog ook een schoenspecialist. Podologie is voetkunde. De voet staat daarbij dus niet op zichzelf, maar vormt een geheel met de rest van het houding- en bewegingsapparaat, zoals uw knieën, heupen, rug en nek.
  
Beroepen: podoposturaal-therapeut
De podoposturaal therapeut corrigeert de houding met dunne inlegzolen onder de voeten. Het kan zo zijn dat u pijn heeft in een specifiek gewricht of spier omdat u verkeerd staat en beweegt. Hij bekijkt daarom uw hele lichaam om zo de mogelijke oorzaak van de klacht op te zoeken.
  
Beroepen: medisch-voetzorgverleners

​In Nederland leven ruim 1 miljoen diabetespatiënten, 2 miljoen reumapatiënten en nog ruim een miljoen andere mensen met een chronische aandoening die als gevolg hiervan voet problemen ontwikkelen. Deze voeten hebben speciale zorg nodig en daarvoor is het beroep Medisch Voetzorgverlener ontwikkeld.

Naast de Speciale zorg voor de voet is preventieve voetzorg een competentie die past bij de Medisch Voetzorgverlener. De Medische Voetzorgverlener overlegt ook met de huisarts, specialisten en andere aanpalende zorgberoepen om de beste zorg voor zijn/haar patiënt te realiseren.

Alleen Medisch Voetzorgverleners met een mbo opleiding medisch pedicure niveau 4 kunnen zich in dit kwaliteitsregister laten inschrijven.

De reumatische voetzorg (RV) en de diabetische voetzorg (DV) is een aandachtsgebied, dat tijdens de mbo opleiding medisch pedicure aanbod komt. Voor de overige aandachtgebieden moet de Medisch Voetzorgverlener aanvullende scholing volgen.

Aandachtsgebieden:

  • RV – Reumatische voetzorg
  • DV – Diabetische voetzorg
  • GV – Geriatrische voetzorg
  • OV – Oncologische voetzorg
  • SV– Sportmedische voetzorg

 

  
Beroepen: leefstijlcoach

De leefstijlcoach is een nog vrij nieuw beroep. Eén van de kenmerken van de aanpak van een leefstijlcoach is dat hij coachen als grondslag heeft voor zijn aanpak. Dat betekent: hij gidst mensen bij het maken van hun eigen keuzes.

Leefstijlcoaches zijn geen zorgprofessionals; ze fungeren als gids voor iedereen die zijn dagelijkse gewoontes wil veranderen om zich goed te (blijven) voelen.

  
Beroepen: praktijkmanager
​Door de landelijke ontwikkelingen in de huisartsenzorg op het gebied van verschuiving van meer zorg naar de eerstelijns, sturing op meer samenwerking in de wijk en regio en door ontstane problematiek in personele bezetting in de zorg zien wij het belang toenemen van een gekwalificeerde praktijkmanager.
Een kwaliteitsregister biedt voor de praktijkhouder de garantie van een functionaris die zich beroepsmatig blijft ontwikkelen en voor de praktijkmanager een register die zijn/haar doorontwikkeling binnen de functie registreert.​
  
Beroepen: orthopedisch-technoloog
  
Beroepen: stoppen-met-roken-coach

Welkom bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Het kwaliteitsregister is een lijst waarop gekwalificeerde stoppen met roken begeleiders staan. Dit zijn professionals (zorgverleners) die speciaal zijn opgeleid en ervaring hebben om mensen intensief te begeleiden bij het stoppen met roken. Het kwaliteitsregister maakt duidelijk welke professionals intensieve stoppen-met-rokeninterventies aanbieden waarvan bewezen is dat het werkt.
Het Partnership Stoppen met Roken beheert het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Per 15 juli 2020 is het kwaliteitsregister ondergebracht bij KABIZ.

  
Beroepen: vasculair-diagnostisch-laborant

De vasculair diagnostisch laborant (VDL) is een beroepsbeoefenaar binnen de gezondheidszorg die zelfstandig diagnostisch onderzoeke verricht, op aanvraag van artsen van uiteenlopende specialismen.

De VDL onderzoekt op non-invasieve wijze het arteriële en veneuze vaatsysteem. Het (dys)functioneren van het vaatsysteem wordt via haemodynamisch (gericht op functionee informatie) en echografisch (beeldvormend) onderzoek in kaart gebracht. De VDL onderzoekt en diagnostiseert het functioneren van alle vaten die met ultrasound goed bereikbaar zijn, met uitzondering van het hart.

  
Beroepen: compressietherapeut

NVCZ is een vereniging voor ondernemers en compressie-therapeuten in de compressiezorg. Kwaliteit, zorg en persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel waarbij het enthousiasme, de professionaliteit en toewijding niet uit het oog verloren worden.